Perfecta Perfecta Super

Equipada com motor Zundapp 50.

Perfecta Super